Prefabricering av takstolar och väggreglar

Dag 5

För att förenkla byggandet av klimatskalet på vagnen (ytterväggar, tak, fönster och dörrar) så mycket som möjligt så valde vi att tillverka takstolarna i förväg. En av de stora fördelarna med det är att vi enkelt kunde såga upp reglarna och spika/limma dessa i en fixtur för att få takstolar som är exakt identiska. Fram med gymnasiematten!

img_3230img_3232

Yttertaket kommer i slutändan att täckas med svart plåt och minsta lutning för att följa byggnorm är 10 grader vilket vi siktat in oss på. Vi använde samma mått på reglarna till taket som till golvet (195 x 45) vilket kommer att ge möjlighet att stoppa in 20 cm isolering även här. Totalt gick det åt ca 38 meter reglar.

img_3238

När materialet sågats i rätt längd med 10 graders lutning och placerats i fixturen limmade och spikade vi fast laskar på bägge sidor. Vidare sågade vi också bort hörnen nertill så att takstolarna kommer att passa precis att skruva fast på hammarbanden upptill på väggen (45 mm). 13 takstolar står nu på tork och väntar på nästa moment, att såga ur för hängrännorna som kommer att vara infällda i taket. CC mellan takstolarna ligger på 60 cm.

Prefabricering av en takstol (video)